SEKOJIET PĒTERA KĻAVAS LEKCIJĀM UN REANIMĀRE AKTIVITĀTĒM TAGAD ARĪ FACEBOOK ŠEIT.

PĒTERA KĻAVAS LEKCIJAS

REANIMĀRERealitātes, Apziņas un Nāves – Izziņa, Mācības, Retrīti

“Reanimare” latīņu valodā nozīmē “atgriezt atpakaļ” dvēseli (anima). Varētu teikt arī – atdzīvināt. Biedrības simboliskajā nosaukumā tas vairāk ietver domu, kā palīdzēt atgriezt vai atdzīvināt pirmatnējo sevis apzināšanos.

“Tu nerodies brīdī, kad piedzimst tavs ķermenis, un nemirsti tad, kad tas iet bojā. Muļķīgi ir uzskatīt, ka telpa trauka iekšienē rodas brīdī, kad podnieks izgatavo trauku, un izzūd, kad trauks saplīst. Iekšējā apzināšanās, kas mīt ķermenī, ir brīva no ķermeņa, prāta un jūtu jēdzieniem „vēlams” un „nevēlams”. Iekšējā apzināšanās ar šiem jēdzieniem saskaras tik vien kā ceļotāji, kas uz brīdi satikušies iebraucamajā vietā, vai kā upes nesti baļķi, kas straumē saskrienas un šķiras: viņu tikšanās un šķiršanās nerada apziņā nedz laimi, nedz nelaimi. Kādēļ gan cilvēki, piedzīvojot to pašu, priecājas un skumst?”

/Vāsištha/