top of page

Mēs – dažādi cilvēki – dažādi uztveram vienu pasauli. Nav nekas grūtāks, kā paplašināt pasaules uztveres robežas. Vai vispār to iespējams izdarīt? Un kā? Prāts ir pasaules uztveres centrs, no kā atkarīga interpretācija un uztveres līmeņi. Atkarībā no mūsu spējas apzināties esības izvērsumu mēs varam iemācīties mazināt konfliktu sevī un pasaulē. Lekcijā ieskats eksistences jaunākajās zinātnes paradigmās par apzināšanos, prātu un dzīvi, kas ikvienam liek vēlreiz aizdomāties, vai tiešām viss ir tikai “ciets un taustāms”.

Skatīties video lekciju

tobias-bjerknes-IwHtZIVYrXE-unsplash.jpg

Strādājot par reanimatologu vairāk nekā 30 gadus un ikdienā sastopoties ar nāvi, Pēteris Kļava visu mūžu ir pētījis nāves fenomenu gan no sakrālā vieduma, gan mūsdienu zinātnes pozīcijām. Viņš uzsver: mēs nevis mirstam, bet apzināšanās pamet ķermeni. Apziņa ir brīva no primitīvām reliģiozām pārliecībām, bet izprast to nāves brīdī ir ļoti grūti.“Tibetas mirušo grāmata” ir 8.gs. lielā meistara Padmasambhavas atstāts teksts, kura pamatā ir 18 000 gadus senās Tibetas Šang Šung kultūras mantojums par apziņas tehnoloģijām ķermeņa nāves brīdī, kad, klausoties sakrālo tekstu, tiek saņemta palīdzība sava Es virzībai augstākās dimensijās. Lekcija ir veidota kā visiem pieejams algoritms, kas skaidro, kā rīkoties nāves brīdī, kā palīdzēt sev vai tuviniekam visatbildīgākajā dvēseles ceļojumā. Tā ir balstīta ne tikai uz senajiem autentiskajiem Tibetas tekstiem, bet arī indiešu un ēģiptiešu avotiem, kā arī mācībām, semināriem un praksēm, ko P. Kļava apguvis pie mūsdienās sastaptiem skolotājiem gan Latvijā, gan Indijā.

Skatīties video lekciju

padma_edited.jpg

Izprast cilvēka apziņu un nāvi un, pats galvenais, vai apziņa pastāv pēc cilvēka bioloģiskās nāves,
nav tikai reanimatologu kompetence. Šajā sakarībā 1981.gadā Konektikutas Universitātē tika dibināta starptautiska pirmsnāves sindroma pieredzes izpētes asociācija (IANDE), lai uzkrātu
materiālus un pētījumus, kas saistīti ar nāves fenomenu un ārpus ķermeņa pieredzes (OBE – out of body experience) izpausmēm. Ir pienācis laiks saprast un atzīt, ka apziņa nav smadzeņu
produkts. Lekcijā mūsdienu pētījumi par nāves brīdi, zinātnieku atziņas un secinājumi, kā arī intervijas ar Latvijas cilvēkiem, kas piedzīvojuši nāvei tuvu pieredzi.

Skatīties video lekciju

Dust123_edited.jpg

Visās nācijās un visos laikos ir fiksēti gadījumi, kad cilvēki atceras savas iepriekšējās dzīves.
Pateicoties daudzajām dokumentētajām cilvēku liecībām, zinātniski pierādītajiem gadījumiem,
nopietnu institūtu un zinātnieku iesaistei, reinkarnācijas fakts mūsdienās nav apšaubāms. Atsijājot “pasakas” no patiesiem gadījumiem un izstrādājot savu īpašu metodiku, reinkarnācijas izpētes aizsācējs profesors A. Stīvensons piešķīra šim fenomenam nopietnu zinātnisku statusu. Viņš pats,sākotnēji būdams ļoti skeptiski noskaņots, 40 izpētes gados ir pierādījis vairāk nekā 3000 reinkarnācijas gadījumu. Reinkarnācijas izpratne cilvēka psihei uzliek lielu psihoemocionālu slodzi par to, ko domājam, runājam un darām. Spilgtāko reinkarnācijas gadījumu pārdzīvojumi, emocijas, sāpes un reizēm arī prieks nevar atstāt vienaldzīgu un liek jo pamatīgāk aizdomāties par mūsu esības brīnumu un jēgu.

Skatīties video lekciju

shutterstock_pulkstenis_resized.jpg

Prāts vienlaicīgi ir mūsu spēcīgākais ierocis, kas var sniegt vēlamo, un ienaidnieks, kas var
sagraut dzīvi, veselību un pat mūs iznīcināt. Tas, kurš pārvalda prātu, pārvalda dzīvi. Kvantu fiziķi
ir pierādījuši, ka novērotājs ietekmē realitāti. Taču kas un kāds ir novērotājs un kādam jābūt
novērošanas procesam, lai fiziķu pierādītā patiesība izpaustos kā veiksmīga un sakārtota dzīve, kā veselība un harmonija šeit, mūsu pasaulē un ikdienā? Lekcijā apskatītas gan zinātnes atziņas par apziņu un prātu, gan kosmiski likumi un metafiziskās psihes prakses, bez kuru ievērošanas nav iespējams būt veiksmīgam, gan praktiski pielietojamas metodes vēlmju īstenošanai, ko piedāvājuši izcili pagātnes un mūsdienu meistari.
Tēma sadalīta 2 daļās – 5. un 6. lekcijas

Skatīties 5. video lekciju

Skatīties 6. video lekciju

WhatsApp Image 2020-06-27 at 21.32.13.jp

Kādam jābūt cilvēkam, lai viņš justos harmonijā ar sevi, būtu mīlēts, pieņemts un cienīts sabiedrībā un pieprasīts mūsdienu biznesa pasaulē? Ko šodienas dzīve no cilvēka sagaida patiesībā? 
Pirms mūsu ēras, kad viedo Laodzi palūdza izteikt, kā viss ir, viņš sarakstīja traktātu “Daodedzin”. 21.gadsimtā Rietumu pasaule, mēģinot izprast, pētīt un definēt, kā būt veiksmīgam, laimīgam, pilnvērtīgam, radošam, atgriežas pie tām pašām senajām aksiomām.
Lekcijā jaunākie pētījumi, teorijas un senu tekstu formulas, kas palīdzēs atrast atbildes uz ikvienam aktuāliem jautājumiem “kā?”.

Skatīties video lekciju

8.lekc=1.jpg

Mūsdienās nav tēmas, kas būtu apspriesta plašāk, publiskāk, daudzpusīgāk, kā tas ir ar ēšanu. Diētas, norādījumi, brīdinājumi, pretrunīgi pētījumi un tik daudzas patiesības, kas noliedz viena otru… Kā visā tajā atrast risinājumu, kas der tieši jums? Pēteris Kļava piedāvā savu ārsta pieredzē un daudzu gadu pasaules zinātnieku balstītu redzējumu – sākot no visvienkāršākās fizioloģijas un uzticamiem zinātnes faktiem, beidzot ar izpratni par lielo līdzsvaru ķermenī.
Lekcijā apkopotas gan senās austrumu un Ķīnas, Tibetas Indijas medicīnas atziņas, gan
mūsdienu Rietumu universitāšu jaunākie pētījumi. Praktiski pielietojami un veselībai noderīgi padomi gan tiem, kas nav gatavi īpaši piepūlēties un radikāli mainīt savu ēdienkarti, gan tiem, kas grib saprast vairāk un rīkoties radikālāk.

Skatīties video lekciju

edgar-castrejon-1SPu0KT-Ejg-unsplash.jpg

Jau kopš seniem laikiem pat visizcilākie praktiķi ir meklējuši savu Skolotāju – nemirstīgu svētu
būtni, kura zināšanas sniedzas pāri pasaulīgajam un kura svētība ļauj sasniegt augstāku garīgu izpratni. Īsts svēts Skolotājs un ticība viņam sniedz atbalstu ikdienā un garīgajos meklējumos. Skolotājs ir patvērums un cerība, ka ejamais ceļš ir pareizs un ka ir iespēja izrauties no dzīves samsāras riteņa.
Vēsture glabā daudzas liecības par viņiem – nemirstīgiem svētiem Skolotājiem, par viņu
apbrīnojamiem dzīvesstāstiem, bezgalīgo līdzjūtību pret visām dzīvajām būtnēm, par
pārdabiskajām spējām. Par vēstījumu un mācībām, ko tie atstājuši mums. Kristus, Ramalinga, Karoli Niim Baba – tie ir tikai daži no Skolotājiem, iepazīšanās ar kuriem ir patiesa svētība ikvienam. Lekcijā - vietas un senie zudušie kontinenti, no kuriem ir nākušas zināšanas, vēsturiskie Skolotāji,
viņu aizkustinošie dzīvesstāsti un mācības.

Skatīties video lekciju

chris-ensey-16QrjudiZnE-unsplash.jpg

Dzenbudisms ir ļoti populāra māksla, kā sasniegt savu patieso “ES” pārdzīvojumu bez speciālām intelektuālām priekšzināšanām, tieši piedzīvojot savu pirmatnējo, mūžam brīvo prāta dabu, tanī pat laikā dabiski esot dzīves plūsmā. Lekcijā dzenbudisma filozofiskais, vēsturiskais un zinātniskais pamats, ievērojamākie Ķīnas un Japānas meistari, kā arī intelektam paradoksālie koāni.

Skatīties video lekciju

leaf.jpg

Leģendas par Šambalu – vietu uz zemes, kas glabā zināšanas par unikālām tehnoloģijām un nemirstību – vilinājušas daudzus meklētājus. Ne tikai garīgus augstu ideālu cilvēkus, bet arī 20.gadsimta agresīvākās lielvaras, kas vairak ir interesējušās par ieročiem un neierobežotu varu nekā garīgumu.
Autentiskais 18 000 gadus senais Tibetas kultūras un garīgais pasaules uzskats ir mantots no leģendārās Šambalas – tās ir zināšanas, kas integrē visu pasaules reliģiju un filozofiju atziņas. Menri kosteris ir šo seno vieduma zināšanu turētājs mūsdienās, kur vairākkārtīgi devies mācīties arī Pēteris Kļava.

Skatīties video lekciju

Viestura1.jpg

“Es skaitīju un nonācu pie viena,” pagājušajā gadsimtā teica slavenākais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis. Atziņa par to, ka viss ir viens, ir daudzu seno mācību pamatā. Kas ir šis Viens? Un kas tad ir mans Es? Kā to saprast? Un kā to pieņemt? Advaitas Vedantas izcilākie skolotāji
neduālisma ideju saviem skolniekiem ir skaidrojuši ar vienkāršām, ikdienā pieejamām līdzībām. To uzzināt un saprast ir pirmais solis, lai ieraudzītu pasauli un jēgu citām acīm. Un lai mainītu mērogus savai izpratnei par būtisko un ne tik būtisko. Lekcijā neduālisma skaidrojums, slavenās Advaitas Vedantas līdzības, apziņas tehnoloģijas, skolotāju atziņas.

Skatīties video lekciju

GettyImages-569040885-56cdc4185f9b5879cc5bf429.jpg

Slavenais Dienvidindijas jogs Patandžali pirms apmēram diviem tūkstošiem gadu apkopoja senas zināšanas par eksistences uzbūvi, jogu un meditāciju, sarakstot “Jogas sūtras” – astoņu pakāpju jogas sistēmu. Mūsdienās daudzi maldīgi domā, ka joga ir tikai sarežģītu ķermeņa pozu un vingrojumu kopums, kas uzlabo veselību un saglabā lokanību. Patiesībā joga ir ļoti senas ķermeņa un prāta tehnikas, metodiskas zināšanas, kā sasniegt augstāko apziņas attīstību, kas ir visu dzīvo būtņu nākotnē neizbēgami sasniedzamais mērķis.

Lekcijā ieskats Patandžali sakārtotajā astoņpakāpju jogas sistēmā: morāli ētisko, psiho fizioloģisko, prāta un ķermeņa treniņu sistēmā.

Skatīties video lekciju

istockphoto-500217760-170667a.jpg

Zinātnieki ir konstatējuši, ka cilvēkam diennaktī prātā veidojas ap 70 000 domu. Ir pierādīts, ka mērķtiecīgi apturot haotisko prāta darbību, mēs labvēlīgi ietekmējam 2209 gēnus, par 22% samazinām stresa hormonu, normalizējam asinsspiedienu un pulsu, mazinām insulta un infarkta risku par 45%. Atslābināšanās ir viens no meditācijas mērķiem. Jo lielāka atslābināšanās, jo iespējama adekvāta izpratne. Atslābinātā prātā samazinās izmisīgu domu, vēlēšanās un salīdzināšanās – ciešanu – plūsma.

Skatīties video lekciju

simon-migaj-Yui5vfKHuzs-unsplash.jpg

Lai cik atšķirīgi mēs būtu, lai cik dažāds būtu mūsu dzīves līmenis, pārdzīvojumu cēloņi visiem ir ļoti līdzīgi. Un arī zāles pret tiem ir vienas – saprast eksistences būtību un mēģināt dzīvot pāri. Pāri sāpēm, pāri ciešanām, pāri pārdzīvojumiem. Un arī pāri iluzorajai laimei un priekam. Pār- dzīvot jeb dzīvot pāri tam, kas ar mums notiek, tanī pat laikā nezaudējot cilvēcību un līdzjūtību, – tā ir formula, ko iesaka visi viedie Skolotāji. Lekcija “Kā pār-dzīvot pārdzīvojumus” balstīta uz jautājumiem, ko Reanimāres astoņos darbības gados cilvēki Pēterim Kļavam ir uzdevuši tikšanos laikā. Unikālais 36 eksistences elementu (tatvu) rašanās un noārdīšanās princips ir uzskatāms par
pamatu, lai dziļāk izprastu sava ES un dzīves mijiedarbību. Pavisam praktiski mūsdienu pētījumi un transcendentālais problēmu risināšanas līmenis – ceļi, kā pār-dzīvot pārdzīvojumus.

Skatīties video lekciju

ka pardzivot pardzivojumus.jpeg

16.Dzogčens - mācība par dieženo vienotās esības pilnību

Džogčena kā augstākā nepakāpeniskā apziņas pašrealizācijas tehnoloģijas vēsture nav saistāma ar mūsu planetāro sistēmu. Tā ir visa vieduma un jogas gala auglis. Mācības mērķis ir
nepakāpeniski, vienas dzīves laikā cilvēkam dot iespēju apzināties apziņas un visu atspoguļoto
multiversu tukšību un nedualitāti. Tā ir sakrālākā mācība par realitātes pilnību, kurā tiek iztirzāta realitātes un prāta uzbūve. Praktiskas un iedarbīgas metodoloģijas savas apziņas pilnīgai realizācijai, kuras augstākais auglis ir fiziskā ķermeņa izšķīšana informācijas gaismas enerģijā.

Video lekcija pagaidām nav pieejama!

amy-chen-WoBGZrctrHE-unsplash.jpg
bottom of page