Lekciju tēmas

SEKOJIET PĒTERA KĻAVAS LEKCIJĀM UN REANIMĀRE AKTIVITĀTĒM TAGAD ARĪ FACEBOOK ŠEIT.

1. Realitātes uztveres iespējas

Mēs – dažādi cilvēki – dažādi uztveram vienu pasauli. Nav nekas grūtāks, kā paplašināt pasaules uztveres robežas. Vai vispār to iespējams izdarīt? Un kā?
Prāts ir pasaules uztveres centrs, no kā atkarīga interpretācija un uztveres līmeņi.
Atkarībā no mūsu spējas apzināties pasaules lielo šūpošanos jeb duālismu mēs varam iemācīties mazināt konfliktu sevī un pasaulē. Lielais līdzsvars var iestāties, kad iemācāmies apzināties, sajust, ka augšā ir tāpat kā apakšā.

2. Nāve un apziņa mūsdienu zinātnes skatījumā

Izprast cilvēka apziņu un nāvi un, pats galvenais, vai apziņa pastāv pēc cilvēka bioloģiskās nāves, nav tikai reanimatologu kompetence. Šajā sakarībā 1981.gadā Konektikutas Universitātē tika dibināta starptautiska pirmsnāves sindroma pieredzes izpētes asociācija (IANDE), lai uzkrātu materiālus un pētījumus, kas saistīti ar nāves fenomenu un ārpus ķermeņa pieredzes (OBE – out of body experience) izpausmēm.
Jau ļoti daudzi Nobela prēmijas laureāti un ārsti saprot, ka mehānistiskais Dekarta pasaules uzskats ir novecojis un nav piemērojams daudz smalkāku zinātnes paradigmu risinājumiem.

3. Ievads “Tibetas nāves grāmatā”

Izcilais Tibetas garīgais skolotājs Padmasambhava atstājis šo tekstu nākamajām paaudzēm par dzīvo būtņu eksistences riteni un neizbēgamo nāvi fiziskajā pasaulē. Grāmatas galvenā ideoloģiskā nozīme ir cilvēkam īsi pirms nāves un pēc nāves, klausoties sakrālo tekstu, apzināties notiekošo savā prātā. Šo grāmatu ir veiksmīgi komentējis prof. K. Jungs.

4. Reinkarnācijas zinātniskā izpēte

Zinātniski pierādītie reinkarnācijas gadījumi Rietumu un Austrumu valstīs. Zinātnieki, metodes un konkrēti dokumentēti gadījumi. Ksenoglosija.

5./6. Realitātes metafiziskā vadība: I un II daļa

Sava es, prāta un ārējās realitātes apzināšanās un ietekmēšana.

7. Ēšana un veselīgs dzīvesveids

Praktiksi pielietojami padomi ikvienam ikdienas dzīvē, izvēloties savu ēdien- un dzērien-karti

8. Princips Kā? senajā Dao un mūsdienās

Dao ir absolūti eksistenciāls pamats gan prātam, gan lietām. Transcendentāls princips ārpus laika un telpas, kas pats formē eksistences izvērsumus – visumu, planētu kustību, sniegpārsliņu krišanu, pieneņu ziedēšanu, embrija veidošanos. Jebkuras civilizācijas un personības attīstības jēga ir sinhronizēt savu egocentrisko aprobežotību ar šo visaptverošo harmoniju. Pirms mūsu ēras, kad viedo Laodzi palūdza izteikt, KĀ viss ir, viņš sarakstīja traktātu “Daodedzin”. Paradoksāli, ka XXI gadsimtā Rietumu pasaule, mēģinot izprast, pētīt un definēt, KĀ – kā būt veiksmīgam, laimīgam, pilnvērtīgam, radošam – atgriežas pie tām pašām senajām aksiomām.

9. Lekciju cikla I daļas noslēgums: reanimācijas pamati un atbildes uz jautājumiem

Ikdienā prakstiski pielietojami padomi, kad jāsniedz palīdzība pieaugušajiem un bērniem. Atbildes uz klausītāju jautājumiem, kas radušies, klausoties lekciju cikla I daļas tēmas.

—————————-

10. Pasaules seno un mūsdienu apskaidrību sasniegušo skolotāju garīgais mantojums

Skolotāji, skolas, metodoloģijas.

11. “Senās Tibetas noslēpumi un sakrālās mācības”

Leģendas par Šambalu – vietu uz zemes, kas glabā zināšanas par unikālām tehnoloģijām un nemirstību – vilinājušas daudzus meklētājus. Ne tikai garīgus augstu ideālu cilvēkus, bet arī 20.gadsimta agresīvākās lielvaras, kas vairak ir interesējušās par ieročiem un neierobežotu varu nekā garīgumu.
Autentiskais 18 000 gadus senais Tibetas kultūras un garīgais pasaules uzskats ir mantots no leģendārās Šambalas – tās ir zināšanas, kas integrē visu pasaules reliģiju un filozofiju atziņas. Menri kosteris ir šo seno vieduma zināšanu turētājs mūsdienās, kur vairākkārtīgi devies mācīties arī Pēteris Kļava.

12. Dzenbudisms un dzīves māksla

Dzenbudisms ir ļoti populāra māksla, kā sasniegt savu patieso “ES” pārdzīvojumu bez speciālām intelektuālām priekšzināšanām, tieši piedzīvojot savu pirmatnējo, mūžam brīvo prāta dabu, tanī pat laikā dabiski esot dzīves plūsmā. Lekcijā dzenbudisma filozofiskais, vēsturiskais un zinātniskais pamats, ievērojamākie Ķīnas un Japānas meistari, kā arī intelektam paradoksālie koāni.

13. Zināšanas par realitātes neduālismu, Advaitas vedantas skolas galvenie pārstāvji

Realitātes neduālisma pamatkoncepcijas iztirzājums un praktiskais pielietojums mūsdienu pasaulē. Rietumu zinātnes interese un sinhronas atziņas jautājumos par realitātes monismu.

14. Patandžali jogas filozofija

Patandžali sistematizētā astoņpakāpju jogas sistēma: morāli ētisko, psiho fizioloģisko prāta un ķermeņa treniņu sistēma.

15. Kā pār-dzīvot pārdzīvojumus.

Lai cik atšķirīgi mēs būtu, lai cik dažāds būtu mūsu dzīves līmenis, pārdzīvojumu cēloņi visiem ir ļoti līdzīgi. Un arī zāles pret tiem ir vienas – saprast eksistences būtību un mēģināt dzīvot pāri. Pāri sāpēm, pāri ciešanām, pāri pārdzīvojumiem. Un arī pāri iluzorajai laimei un priekam. Pār-dzīvot jeb dzīvot pāri tam, kas ar mums notiek, tanī pat laikā nezaudējot cilvēcību un līdzjūtību, – tā ir formula, ko iesaka visi viedie Skolotāji. Lekcija “Kā pār-dzīvot pārdzīvojumus” balstīta uz jautājumiem, ko Reanimāres astoņos darbības gados cilvēki Pēterim Kļavam ir uzdevuši tikšanos laikā. Pavisam praktiski mūsdienu pētījumi un transcendentālais problēmu risināšanas līmenis – ceļi, kā pār-dzīvot pārdzīvojumus.

 

16. Meditācijas teorija un prakse

Zinātnieki ir konstatējuši, ka cilvēkam diennaktī prātā veidojas ap 70 000 domu. Ir pierādīts, ka mērķtiecīgi apturot haotisko prāta darbību, mēs labvēlīgi ietekmējam 2209 gēnus, par 22% samazinām stresa hormonu, normalizējam asinsspiedienu un pulsu, mazinām insulta un infarkta risku par 45%. Atslābināšanās ir viens no meditācijas mērķiem. Jo lielāka atslābināšanās, jo iespējama adekvāta izpratne. Atslābinātā prātā samazinās izmisīgu domu, vēlēšanās un salīdzināšanās – ciešanu – plūsma.

17. Dzogčens

Sakrālākā mācība par realitātes pilnību, kurā tiek iztirzāta realitātes un prāta uzbūve. Praktiskas iedarbīgas metodoloģijas sava prāta attīrīšanai un pilnīgai realizācijai.